نکسترو

آرشیو مطالب : هوشمند


شناسایی سموم آب با صفحه نمایش گوشی هوشمند

شناسایی سموم آب با صفحه نمایش گوشی هوشمند
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد؛

موبایل واره خریداری شده از داخل كشور باشیوه مسافری رجیسترنمی شود

موبایل واره خریداری شده از داخل كشور باشیوه مسافری رجیسترنمی شود

تقویت خودكار مفصل زانو با زانوبند هوشمند

تقویت خودكار مفصل زانو با زانوبند هوشمند

ساخت لباس هوشمند با قابلیت شارژ بی سیم

ساخت لباس هوشمند با قابلیت شارژ بی سیم
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد