نکسترو

مطالب نكسترو


بهترین کلینیک تاتو در تهران

بهترین کلینیک تاتو در تهران

فرصت ارفاقی برای دفاع از رساله رزیدنت های سال آخر

فرصت ارفاقی برای دفاع از رساله رزیدنت های سال آخر
در یك مقاله مروری مورد بررسی قرار گرفت؛

درمان های مبتنی بر سلول و مشتقات سلولی برای درمان بیماری های کبدی

درمان های مبتنی بر سلول و مشتقات سلولی برای درمان بیماری های کبدی
در یك مطالعه پژوهشی بررسی شد؛

رسانه های نوین، ابزاری برای تغییر نگرش شهروندان به معلولین

رسانه های نوین، ابزاری برای تغییر نگرش شهروندان به معلولین

نتایج یک پژوهش در رابطه با کاهش هزینه های آمارگیری و دستیابی به منابع داده ای جامع

نتایج یک پژوهش در رابطه با کاهش هزینه های آمارگیری و دستیابی به منابع داده ای جامع

ابلاغ ارائه دو واحد درس اختیاری مکتب شهید سلیمانی به دانشگاه ها

ابلاغ ارائه دو واحد درس اختیاری مکتب شهید سلیمانی به دانشگاه ها

اعطای جایزه Travel Grant به دانشجوی دانشگاه تبریز از طرف ECSS

اعطای جایزه Travel Grant به دانشجوی دانشگاه تبریز از طرف ECSS
معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد

ایجاد مراکز هدایت شغلی در ۵۰ دانشگاه

ایجاد مراکز هدایت شغلی در ۵۰ دانشگاه
رئیس موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

تسهیل همکاریهای موزه تاریخ علوم اردبیل با انجمن ­های علمی دانشجویی و موسسات مردم نهاد

تسهیل همکاریهای موزه تاریخ علوم اردبیل با انجمن ­های علمی دانشجویی و موسسات مردم نهاد

تایید انتخاب ۳۵ نفر از رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی

تایید انتخاب ۳۵ نفر از رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد