نکسترو

مطالب نكسترو


بررسی بخشنامه تعیین موظفی اعضای هیئت علمی پژوهشی

بررسی بخشنامه تعیین موظفی اعضای هیئت علمی پژوهشی

لزوم توجه به مشکلات فرهنگی جامعه در برنامه هفتم توسعه

لزوم توجه به مشکلات فرهنگی جامعه در برنامه هفتم توسعه
اخلاق در پژوهش؛ سه سال پس از قانون مند شدن،

نباید صورت مسئله تخلفات علمی را پاک کنیم

نباید صورت مسئله تخلفات علمی را پاک کنیم
در یك مطالعه مطرح شد؛

ارتباط بین وضعیت اقتصادی پایین افراد و لطمه تصادفات رانندگی

ارتباط بین وضعیت اقتصادی پایین افراد و لطمه تصادفات رانندگی

بررسی صدمه های آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی در یک کتاب

بررسی صدمه های آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی در یک کتاب

تاریخچه خورشید پنهان در پس ماه

تاریخچه خورشید پنهان در پس ماه

اختراع پروتئین های جدید با کمک هوش مصنوعی

اختراع پروتئین های جدید با کمک هوش مصنوعی

صنعت پلاستیک متحول می شود

صنعت پلاستیک متحول می شود
پژوهشگران كشف كردند؛

راهی برای کاهش دمای قطب با تزریق ذرات معلق در استراتوسفر

راهی برای کاهش دمای قطب با تزریق ذرات معلق در استراتوسفر

تلاش دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ارتقای جایگاه با استفاده از شاخصهای جدید علم سنجی

تلاش دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ارتقای جایگاه با استفاده از شاخصهای جدید علم سنجی
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد