نکسترو

مطالب نكسترو

معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد

ایجاد مراکز هدایت شغلی در ۵۰ دانشگاه

ایجاد مراکز هدایت شغلی در ۵۰ دانشگاه
رئیس موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

تسهیل همکاریهای موزه تاریخ علوم اردبیل با انجمن ­های علمی دانشجویی و موسسات مردم نهاد

تسهیل همکاریهای موزه تاریخ علوم اردبیل با انجمن ­های علمی دانشجویی و موسسات مردم نهاد

تایید انتخاب ۳۵ نفر از رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی

تایید انتخاب ۳۵ نفر از رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی
معاون دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

استفاده از فناوری های نو در معرفی موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی

استفاده از فناوری های نو در معرفی موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی

بهترین تعمیرگاه رسمی فر بوش در ایران

بهترین تعمیرگاه رسمی فر بوش در ایران

فراخوان ارسال مقاله به پنجمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز

فراخوان ارسال مقاله به پنجمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز
دبیر كنگره پیشگامان پیشرفت خبر داد

قدردانی از رساله های برتر در زمینه پیشرفت اسلامی ایرانی

قدردانی از رساله های برتر در زمینه پیشرفت اسلامی ایرانی

۱۱۵ دانشگاه ایرانی در زمره پر استنادهای برتر دنیا

۱۱۵ دانشگاه ایرانی در زمره پر استنادهای برتر دنیا

فراخوان دریافت مقاله برای همایش ملی آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران

فراخوان دریافت مقاله برای همایش ملی آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران

اجاره بهترین انباری

اجاره بهترین انباری
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد