نکسترو

آرشیو مطالب : نانو


مقاله مشترك دانشجوی ایرانی در الزویر

مقاله مشترك دانشجوی ایرانی در الزویر

افزایش عملكرد پلیمر و پلاستیك با تركیب سیلكون و گرافن

افزایش عملكرد پلیمر و پلاستیك با تركیب سیلكون و گرافن

كدام كشورها با كیفیت ترین مقالات را در حوزه فناوری نانو منتشر نموده اند

كدام كشورها با كیفیت ترین مقالات را در حوزه فناوری نانو منتشر نموده اند
در قالب همكاری پژوهشگر ایرانی با پژوهشگران ایتالیایی، هنگ كنگی، چینی و امریكایی انجام گرفت

برچسب حاوی نانوذرات برای مقابله با عفونت

برچسب حاوی نانوذرات برای مقابله با عفونت

انتشار چهارمین مقاله ایران در مجله Nano Today توسط پژوهشگر اردبیلی

انتشار چهارمین مقاله ایران در مجله Nano Today توسط پژوهشگر اردبیلی
در مقالات مركز تحقیقات كاربرد لیزر در پزشكی بررسی شد

تاثیر لیزر در پیشگیری و درمان بیماران كرونایی

تاثیر لیزر در پیشگیری و درمان بیماران كرونایی
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد