نکسترو

آرشیو مطالب : ماهواره

بررسی تصاویر ماهواره ای یك دوره ۲۰ ساله نشان داد

افزایش گسترش گیاه مهاجم کهور آمریکایی در مناطق جنوبی ایران

افزایش گسترش گیاه مهاجم کهور آمریکایی در مناطق جنوبی ایران

تکه ای 4 میلیارد ساله از پوسته زمین زیر منطقه غرب استرالیا پیدا شد

تکه ای 4 میلیارد ساله از پوسته زمین زیر منطقه غرب استرالیا پیدا شد

شلوغی فضا و مساله ای به نام بازگشت زباله های فضایی به زمین

شلوغی فضا و مساله ای به نام بازگشت زباله های فضایی به زمین
نواختر كوچك چیست؟

انفجار قوی کهکشانی با سوخت 20 میلیون تریلیون کیلوگرم ماده

انفجار قوی کهکشانی با سوخت 20 میلیون تریلیون کیلوگرم ماده

عرضه راهکاری جدید برای شناسایی ابزارهای دقیق در کنترل ناوبری

عرضه راهکاری جدید برای شناسایی ابزارهای دقیق در کنترل ناوبری

اسپیس ایكس ماهواره جاسوسی آمریكا را به فضا پرتاب كرد

اسپیس ایكس ماهواره جاسوسی آمریكا را به فضا پرتاب كرد

سیاركی با كمترین فاصله از كنار زمین عبور كرد

سیاركی با كمترین فاصله از كنار زمین عبور كرد

تغییر جهت میدان مغناطیسی زمین ۱۰ برابر سریعتر از تصور محققان است

تغییر جهت میدان مغناطیسی زمین ۱۰ برابر سریعتر از تصور محققان است
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد