نکسترو

آرشیو مطالب : سرمایه گذاران

رئیس پژوهشكده فرآوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس:

شناخت فناوری های آینده و منابع استراتژیک در برتری کشورها برای آینده حیاتی می باشد

شناخت فناوری های آینده و منابع استراتژیک در برتری کشورها برای آینده حیاتی می باشد
رئیس دانشگاه در مراسم نكوداشت هفته پژوهش:

معرفی ظرفیت های ویژه پژوهشی دانشگاه پیام نور در اولویت قرار گیرد

معرفی ظرفیت های ویژه پژوهشی دانشگاه پیام نور در اولویت قرار گیرد

معرفی جزیره سرسبز و زیبای دومینیكا

معرفی جزیره سرسبز و زیبای دومینیكا

تسهیل حضور شركت های عضو پارك فناوری پردیس در مناقصات نفتی

تسهیل حضور شركت های عضو پارك فناوری پردیس در مناقصات نفتی
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد