نکسترو

آرشیو مطالب : ربات


شاخصهای قرارگیری ایران در مرجعیت علمی

شاخصهای قرارگیری ایران در مرجعیت علمی

پنج محصول حرفه ای فروشگاه دیدبرتر

پنج محصول حرفه ای فروشگاه دیدبرتر

بزرگ ترین زباله فضایی تخلیه شده از ایستگاه فضایی

بزرگ ترین زباله فضایی تخلیه شده از ایستگاه فضایی

كاوشگر استقامت نخستین آزمایش حركت خویش را در مریخ انجام داد

كاوشگر استقامت نخستین آزمایش حركت خویش را در مریخ انجام داد

كاوشگر چین وارد مدار زمین شد

كاوشگر چین وارد مدار زمین شد

چین مأموریت خویش را به ماه شروع كرد

چین مأموریت خویش را به ماه شروع كرد

فضاپیمای چین اوایل آذر ماه به فضا می رود

فضاپیمای چین اوایل آذر ماه به فضا می رود

ابداع دستكشی كه حس لامسه دارد

ابداع دستكشی كه حس لامسه دارد
دبیركل مجمع تقریب مذاهب:

سازمان های اسلامی برای مقابله با ترورهای شخصی و ملی فعال شوند

سازمان های اسلامی برای مقابله با ترورهای شخصی و ملی فعال شوند

نمونه های سیارك بنو در فضا پخش شده اند

نمونه های سیارك بنو در فضا پخش شده اند

ناسا بالگرد مریخی خودرا در فضا روشن كرد

ناسا بالگرد مریخی خودرا در فضا روشن كرد

پرتاب مدارگرد مریخ به تاخیر افتاد

پرتاب مدارگرد مریخ به تاخیر افتاد

ربات سرآشپزی كه املت می پزد

ربات سرآشپزی كه املت می پزد

ساخت یك ماده رسانای الكتریكی با قابلیت نوردهی و خودترمیمی

ساخت یك ماده رسانای الكتریكی با قابلیت نوردهی و خودترمیمی
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد