نکسترو

آرشیو مطالب : تلفن همراه


ابداع عصای رباتیک برای تقویت جهت یابی نابینایان

ابداع عصای رباتیک برای تقویت جهت یابی نابینایان

پیامك تبلیغاتی یا خدماتی

پیامك تبلیغاتی یا خدماتی

تبدیل تلفن همراه به ردیاب شیمیایی برای امور پزشكی

تبدیل تلفن همراه به ردیاب شیمیایی برای امور پزشكی

آیا صفحات تاریخی اینستاگرام معتبرند؟

آیا صفحات تاریخی اینستاگرام معتبرند؟
رئیس دانشگاه آزاد یاسوج

شهرك زیست فناوری در پردیس دانشگاه آزاد یاسوج ایجاد می شود

شهرك زیست فناوری در پردیس دانشگاه آزاد یاسوج ایجاد می شود

اولین كودك سال هفته نامه تایم ارائه شد

اولین كودك سال هفته نامه تایم ارائه شد

ماسك های N95 بدون سوپاپ بیشترین تأثیر را در جلوگیری از كرونا دارد

ماسك های N95 بدون سوپاپ بیشترین تأثیر را در جلوگیری از كرونا دارد
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد