نکسترو

آرشیو مطالب : اشعه


استفاده از فیزیك كوانتومی برای نابودی سلول های سرطانی

استفاده از فیزیك كوانتومی برای نابودی سلول های سرطانی
در یك مطالعه بررسی شد

استفاده از یك جلبك خلیج فارس بعنوان ضد آفتاب

استفاده از یك جلبك خلیج فارس بعنوان ضد آفتاب

كاربرد فایبرگلاس چیست؟

كاربرد فایبرگلاس چیست؟

پنج طرح فناورانه بسیج همدان رونمایی گردید

پنج طرح فناورانه بسیج همدان رونمایی گردید

گذر یك ستاره دنباله دار از نزدیكی خورشید

گذر یك ستاره دنباله دار از نزدیكی خورشید

اسپری نانویی آب گریزكننده چوب و سیمان تولید شد

اسپری نانویی آب گریزكننده چوب و سیمان تولید شد

ارزیابی اعماق اقیانوس با كمك فناوری لیدار

ارزیابی اعماق اقیانوس با كمك فناوری لیدار

پودر سرامیكی آلومینا ایرانی به تركیه صادر شد

پودر سرامیكی آلومینا ایرانی به تركیه صادر شد
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد