نکسترو
محققان كشور بررسی كردند

دوز مناسب سلنیوم برای سالم ماندن بدن

دوز مناسب سلنیوم برای سالم ماندن بدن

نکسترو: بدن انسان برای درست کار کردن، به عناصر معدنی مختلفی نیاز دارد که بایستی در سطح معینی فراهم باشند. پژوهشگران کشور در مطالعه ای علمی پژوهشی نقش یکی از این عناصر به نام سلنیوم را بررسی نموده و سفارش هایی برای دوز مصرفی آن ارائه کرده اند.


به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، سلنیوم سی و چهارمین عنصر جدول تنـاوبی اسـت کـه از آن بـه دلیل وجود توأم خصوصیات فلزی و غیرفلزی بعنوان متالوئید یا شبه فلز نـام بـرده می شود.
سلنیوم بعنوان یک ماده مغـذی، اولـین بـار بعنوان یک محصول جانبی از تولید اسید سولفوریک معرفـی شـد.
سـلنیوم یک عنصر لازم است که در دو سیستم متـابولیکی مهـم حضـور دارد. اول در سیستم آنتی اکسیدانی، بعنوان یـک نـوع گلوتـاتیون پراکسیداز عمل می کند که یک آنزیم مهم آنتی اکسیدانی اسـت و دوم حضور در آنزیم دیدیناز است که در متابولیسم هورمون تیروئید نقش دارد.
به گفته متخصصان، سلنیوم بطور طبیعی در بدن وجود دارد، امـا سـطح آن در بــین جمعیت های منــاطق مختلــف جغرافیــایی و همچنــین گروه های سنی مختلف در یک منطقه متغیـراسـت و این امر نشان میدهد که عوامل محیطی و داخلـی ممکـن سـطح سـلنیوم را تحـت تاثیرقرار دهند.
همچنین مطالعاتی وجود دارند که بیان کننده سمیت سلنیوم در هردو میزان کم و زیاد این عنصر هسـتند. بـدین معنـا کـه سلنیوم مانند شمشیر دولبه ای عمل می کند که هـم کمبـود آن مضـر است و هم زیادی آن می تواند مشکل آفرین باشـد.
در رابطه با این عنصر و اهمیت آن در پیش گیری از بیماریهای مختلف، تیمی پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی گلستان تحقیقی را انجام داده اند که در آن، سلنیوم و دوز مصرفی آن مطالعه شده است.
آن ها برای انجام این تحقیق مروری، اطلاعات منتشرشده در پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند PubMed، Web of Science، Google Scholar و SCOPUS را برمبنای کلیدواژه های خاص جستجو کرده و مقالات مرتبط شامل 150 مقاله منتشرشده در فاصله زمانی 20 ساله طی سالهای 2000 تا 2020 را مورد استفاده قرار دادند.
نتایج این بررسی ها نشان داد که بیماران مبتلابه اختلالات متعدد، ممکنست نسبت به افراد سالم نیاز به مصرف دوز بالاتری از سلنیوم داشته باشند.
به بیان سیداسحاق هاشمی، دانشیار و محقق بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکارانش، «در این مطالعه، نقش آنتی اکسیدانی سلنیوم در اختلالات متابولیک مزمن ازجمله هیپرلیپیدمی و هیپرگلیسمی و برخی سرطان ها مورد تاکید قرار گرفت».
آن ها افزوده اند: «همچنین اهمیت بالینی کمبود سلنیوم در بیماریهای متابولیک و نیز مشاهدات بالینی و تجربی در مورد اثر مکمل های غذایی سلنیوم در درمان بیماریهای متابولیک مزمن مانند دیابت، آرتروسکلروزیس و سرطان ها امری است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد».
بر این اساس، به اعتقاد این پژوهشگران، نقش بالقوه سلنیوم در پیش گیری از سرطان ممکن اسـت بـه دلیـل اثرات آن بر متابولیسم های سرطان زا، پاسـخ ایمنـی سـلولی، تکثیـر سلولی، چرخه سلولی و حمله سلولی تومـور باشـد.
هاشمی و همکارانش با اشاره به دشوار بودن انتخاب دوز مطلوب مصرف سلنیوم، می گویند: «با توجـه به مطالعات مختلفی که در این مطالعه، بررسی شدند، به نظرمی رسد کـه مکمل روزانه 200-5/31 میکروگرم سلنیوم سودمند باشد. هرچند بیمـاران مبتلابه اخـتلالات متعـدد، ممکـن اسـت نســبت بــه افــراد ســالم نیــاز بــه مصــرف دوز بــالاتری از ســلنیوم داشته باشند».
این یافته های علمی پژوهشی که به اهمیت یکی از عناصر مهم طبیعت در بدن انسان می پردازند، در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان انتشار یافته اند.
منبع:

1400/02/17
17:17:59
5.0 / 5
1590
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
لینک دوستان نكسترو
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد