نکسترو
گزارش نكسترو؛

کارنامه دستگاهها در پشتیبانی از کسب و کارهای بومی دیجیتال

کارنامه دستگاهها در پشتیبانی از کسب و کارهای بومی دیجیتال

نکسترو: نکسترو: با گذشت بیش از یکسال از تصویب بخشنامه پشتیبانی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کارنامه دستگاهها و سازمان ها در پشتیبانی از کسب و کارهای دیجیتال منتشر گردید.به گزارش نکسترو به نقل از مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ضوابط شناسایی سکوهای مشمول طرح پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرایط بهره مندی از حمایت های آنرا منتشر و فراخوان شناسایی سکوهای علاقه مند به حضور در طرح پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را اعلام نمود. این فراخوان به دنبال تصویب آئین نامه پشتیبانی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ۶ وزیر و نمایندگانی از برخی نهادهای ذیربط همچون بانک مرکزی و معاونت فناوری ریاست جمهوری منتشر گردید.
کارگروه اقتصاد دیجیتال با اختیارات قانونی از طرف ریاست جمهوری، آئین نامه پشتیبانی از کسب و کارها را مورد بررسی قرار داد و نتیجه آن از جانب دولت ابلاغ گردید که شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت است. آئین نامه مزبور با هدف پشتیبانی از کسب و کارها و سکوهای ارائه دهنده سرویس به کسب و کارها تدوین شد و بدین سان کسب و کارها، سکوها و مردم، سه مخاطب اصلی این آئین نامه محسوب می شوند.
در این آئین نامه که حدود ۲۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیشبینی شده است در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آئین نامه ابلاغ گردیده است.
تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک های دانش و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و … در این آئین نامه پیشبینی شده است.
مسئولیت پیگیری و کمیته نظارتی که در جهت اجرای آئین نامه حمایتی دولت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ابلاغ گردیده است به عهده چند وزارت خانه شامل وزارت ارتباطات، اقتصاد و صمت است.
آمار کسب و کارها روی سکوهای بومی ۲ برابر شد
حال با گذشت بیش از یک سال از زمان ابلاغ آئین نامه، پیگیری خبرنگار مهر از آخرین وضعیت اجرای مفاد آن توسط دستگاه ها و نهادهای اجرای کشور تا پایان آبان ماه، از آن حکایت می کند که تعداد کسب و کارها بر روی سکوها از شهریور سال قبل تا شهریور سالجاری از حدود ۴۸۰۰۰۰ کسب و کار به ۸۷۰۰۰۰ کسب و کار افزایش پیدا کرده است. تعدادی از دستگاه ها به تکالیف خود در پشتیبانی از سکوهای داخلی عمل نکرده اند.
همچنین به منظور ارائه پیشرفت آئین نامه پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بطور کلی حدود ۳۳ جلسه پیگیری بین دستگاه ها شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی، شرکت پست و همین طور جلسات کارگروه نظارت ماده ۱۴ و جلسات عمومی با نمایندگان تمام دستگاههای دارای تکلیف برگزار گردید.
جزییات اجرا و عدم اجرای تکالیف دستگاه ها و نهادهای اجرائی در قبال آئین نامه پشتیبانی از سکوهای اقتصاد دیجیتال به شرح زیر است:
کارنامه نهادها و دستگاههای اجرایی
بانک مرکزی
بانک مرکزی در بخش خدمات متنوع پرداخت در ارتباط با بند یک ماده ۲ آئین نامه برای فراهم شدن امکان راه اندازی «حساب امانی» در سکوهای مشمول تکلیف خودرا درباب «وضعیت از نظر دستگاه» انجام نداده اما تکلیف خودرا درباب «وضعیت از نظر سکوهای مشمول» انجام داده است و این تکلیف از نظر تحقق از دیدگاه کاربر در بعضی سکوها قابل مشاهده می باشد.
همچنین بانک مرکزی درباب فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در سکوهای مشمول تکلیف خودرا درباب وضعیت از نظر دستگاه و از نظر سکوهای مشمول انجام داده است و این تکلیف از نظر تحقق از دیدگاه کاربر در بعضی سکوها قابل مشاهده می باشد.
از سوی دیگر درباب فراهم شدن امکان راه اندازی کیف پول در سکوهای مشمول و فراهم کردن درگاه پرداخت برای سکوهای مشمول، بانک مرکزی تکلیف خودرا درباب وضعیت از نظر دستگاه و از نظر سکوهای مشمول و همین طور از نظر تحقق از دیدگاه کاربر انجام داده است.
بانک مرکزی درباب ماده ۲ و تبصره ماده ۷ آئین نامه پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در بخش خدمات متنوع پرداخت تحت عنوان فراهم شدن امکان راه اندازی ریال رقمی در سکوهای مشمول و همین طور درباب قبول حساب کاربری افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک ها، تکلیف خودرا انجام داده است.
سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی درباب معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، همین طور درباب تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول بصورت پلکانی و همین طور قبول هزینه های راه اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قسمتی از تکالیف خودرا انجام داده است.
سازمان صدا و سیما
سازمان صداوسیما در بخش حمایت تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول در ارتباط با ماده ۳ آئین نامه درباب ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه های این سازمان، تکلیف خودرا از نظر دستگاه و سکوهای مشمول انجام داده است اما درباب تبلیغ و معرفی به مدت ۶ ماه و تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول برمبنای تعرفه فرهنگی تکالیف آئین نامه را انجام نداده است.
سازمان صدا و سیما همین طور در بخش حمایت تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول در ارتباط با جز ب بند سه ماده ۳ درباب انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیما با مردم به سکوهای داخلی تکلیف خودرا از نظر دستگاه و از نظر تحقق از دیدگاه کاربر انجام داده است.
همچنین در جز پ بند سه ماده ۳ این بخش درباب برنامه سازی برای معرفی به عموم مردم و مخاطبین تخصصی موفق به انجام تکلیف خود نشده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش حمایت تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول در ارتباط با بند پنج ماده ۳ درباب استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی و پیامک تبلیغاتی تکلیف خودرا انجام داده است.
همچنین در ماده ۱۲ همین بخش با موضوع ایجاد امکان استعلام و صحت سنجی تولیدکنندگان محتوا که در سکوهای داخلی فعالیت می نمایند، تکلیف از نظر دستگاه، سکوهای مشمول و از نظر تحقق از دیگاه کاربر انجام نشده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش خدمات پستی در ارتباط با ماده ۴ این آئین نامه درباب تخفیف پستی تکلیف خودرا از نظر دستگاه و سکوهای مشمول انجام داده است.
همچنین در بخش تامین منابع برای تجهیزات مورد نیاز سکوهای مشمول در ارتباط با تبصره ماده ۵ این آئین نامه درباب ارائه زیرساخت جهت راه اندازی اولیه سکوها تکالیف خودرا انجام داده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همین طور در بخش تسهیل استقرار سکوهای مشمول در پارک های علم و فناوری در ارتباط با ماده ۸ این آئین نامه درباب پذیرش و استقرار دفاتر و شعب در پارک های علم و فناوری تکلیف خودرا از نظر دستگاه انجام داده است اما این تکلیف از نظر سکوهای مشمول انجام نشده است.
این وزارت همین طور در بخش ارائه خدمات دولتی در سکوهای مشمول در ارتباط با ماده ۱۳ این آئین نامه درباب فراهم کردن امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای سکوهای داخلی تکلیف خودرا انجام داده است.
همچنین قسمتی از تکلیف در ارتباط با اعطای وام به کسب و کارها درباب ثبت نام متقاضیان و ارائه تسهیلات انجام شده است.
وزارت امور اقتصاد و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش اعتبار بخشی به کسب و کارها و کاربران در ارتباط با بند یک ماده ۹ این آئین نامه درباب اعطای نشان ویژه کسب و کار در سکو به کسب و کارهای احراز هویت شده تکلیف خودرا درباب وضعیت از نظر دستگاه انجام داده است اما وضعیت این تکلیف از نظر سکوهای مشمول و تحقق از دیدگاه کاربر انجام نشده است.
همچنین قسمتی از تکلیف این وزارت خانه درباب «تسهیل مجوز به کسب و کارها» در حال انجام می باشد و قسمتی دیگر هنوز اجرائی نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش تسهیلات بانکی در ارتباط با ماده ۷ این آئین نامه درباب ارائه تسهیلات به کسب وکارهایی که فعالیت خودرا از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول منتقل کنند، تکلیف خودرا از نظر دستگاه انجام داده است اما این تکلیف از نظر سکوهای مشمول و تحقق از دیدگاه کاربر انجام نشده است.
کارنامه دستگاه ها در پشتیبانی از کسب و کارهای بومی دیجیتال نام دستگاه تعداد تکالیف انجام شده انجام نشده درحال انجام بانک مرکزی ۶ تکلیف
۱. امکان پرداخت مستقیم در سکوهای مشمول
۱. فراهم شدن امکان راه اندازی حساب امانی در سکوهای مشمول ۲. امکان راه اندازی کیف پول در سکوهای مشمول ۲. فراهم شدن امکان راه اندازی ریال رقمی در سکوهای مشمول ۳. فراهم کردن درگاه پرداخت برای سکوهای مشمول ۳. قبول حساب کاربری افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانکها برمبنای دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد نمود سازمان امور مالیاتی ۳ تکلیف
۱. معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ۲. تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول بصورت پلکانی ۳. قبول هزینه های راه اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سازمان صدا و سیما ۵ تکلیف
۱. ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه های صدا و سیما
۱. تبلیغ و معرفی به مدت ۶ ماه ۲. انتقال تمام تعاملات سازمان صداوسیما با مردم به سکوهای داخلی ۲. تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول بر طبق تعرفه فرهنگی ۳. برنامه سازی برای معرفی به عموم مردم و مخاطبان تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲ تکلیف ۱. استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی و پیامک تبلیغاتی ۲. ایجاد امکان استعلام و صحت سنجی تولیدکنندگان محتوا که در سکوهای داخلی فعالیت کنند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵ تکلیف
۱. تخفیف پستی ثبت نام متقاضیان و ارائه تسهیلات ۲. ارائه زیرساخت جهت راه اندازی اولیه سکوهای مشمول ۳. پذیرش و استقرار دفاتر و شعب در پارک های علم و فناوری ۴. فراهم کردن امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای سکوهای داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳ تکلیف
۱. اعطای نشان ویژه کسب و کار در سکو به کسب و کارهای احراز هویت شده کسب و کارهای خانگی و ثبت محور، نیازی به گرفتن مجوز ندارند و ثبت نام آنها در پلت فرم به منزله ثبت در در گاه ملی مجوزها است. ۲. ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که فعالیت خود را، از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول منتقل کنند.


منبع:

1402/10/20
14:36:07
5.0 / 5
196
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
لینک دوستان نكسترو
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد