نکسترو
از سوی صلیب سرخ تدوین شد؛

مقررات بین المللی مقابل فعالیت سایبری غیرنظامی در جنگ های مدرن

مقررات بین المللی مقابل فعالیت سایبری غیرنظامی در جنگ های مدرن

نکسترو: با رشد تکنولوژی های جدید و تسریع پروسه دیجیتالی سازی جهان، گروههای سایبری غیرنظامی به عنوان بازیگران مهم در تعیین نتایج جنگ ها در سرتاسر جهان ظهور یافته اند.


به گزارش نکسترو به نقل از مهر، در عصر دیجیتال، تضادهای نظامی سنتی دیگر به فعالیت نیروهای نظامی در میدان نبرد محدود نیست. با رشد تکنولوژی های جدید و تسریع پروسه دیجیتالی سازی جهان، گروههای سایبری غیرنظامی به عنوان بازیگران مهم در تعیین نتایج جنگ ها در سرتاسر جهان ظهور یافته اند. این گروه ها، اغلب از هکرهای حرفه ای غیرنظامی تشکیل شده اند و تأثیر قابل توجهی را در عملیات سایبری تهاجمی و دفاعی در طول منازعات نظامی دارند. قدرت و اثرگذاری این گروه ها در نبردهای امروزی به حدی بالا رفته است که برخی نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر به فکر تنظیم مقررات جهانی برای این قبیل فعالیت ها افتاده اند. در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) و تعدادی از گروههای غیرانتفاعی جهانی دیگر، متوجه گسترش گروههای سایبری غیرنظامی شدند. برمبنای خیلی از گزارش های آماری، دامنه فعالیت این گروه ها بعد از افزایش تنش ها در اوکراین به شکل محسوسی تشدید شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در واکنش به رشد نگران کننده کارهای مذکور، مبادرت به بررسی مسئله و تدوین برخی اصول کلی برای فعالیت این گروه ها کرده است. این سازمان بین المللی، اخیراً مفاد هشت گانه مدنظر خود برای چارچوب مندسازی اقدامات سایبری مذکور را منتشر نموده است. با وجود این، همچنان خطرات و تهدیدات بی شماری در رابطه با هک زیرساخت های حیاتی و نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای درگیر جنگ، از طرف گروههای هکری یاد شده، وجود دارد. در این نوشتار، ضمن بررسی ابعاد مختلف ظهور، نقش و تأثیر این گروههای سایبری غیرنظامی در جنگ های امروزی به تشریح مفاد اصلی قانون تعیین شده از طرف کمیته بین الملل صلیب سرخ نیز خواهیم پرداخت. ظهور و پیشرفت گروههای سایبری غیرنظامی خیلی از گزارش های آماری، حاکی از آنست که تعداد و میزان فعالیت گروههای سایبری غیرنظامی در دهه گذشته، افزایش محسوسی یافته است. کارشناسان عقیده دارند که پروسه مذکور از زمان جنگ سوریه شروع شده به گونه ای نگران کننده، همزمان با شروع نبرد میان روسیه و اوکراین تسریع شده و با مقیاس کلان در سطح جهانی رشد یافته است. گروه ها سایبری غیرنظامی عاملان غیردولتی هستند که به طور معمول مستقل عمل می کنند و در بعضی موارد عملیات و اقدامات خودرا با نیروهای نظامی رسمی تحت حمایت دولت ها، هماهنگ می کنند. گروههای مذکور به چابکی، انعطاف پذیری و سطح بالای توانمندی در پیشبرد حملات سایبری با اهداف متنوع، مشهور هستند. تعدادی از این اهداف کلیدی آنها شامل مواردی همچون مختل کردن زیرساخت های حیاتی، سرقت داده های حساس، انتشار اطلاعات غلط و اخبار جعلی و حملات باج افزاری می شود. تأثیر گروههای سایبری غیرنظامی در جنگ های مدرن نقش پر رنگ این گروه ها در جنگ های مدرن نشان از اهمیت و تأثیرگذاری بالای آنها در کنار عملیات نظامی و اقدامات ژئوپلیتیک دارد و از همین روی، به یکی از نگرانی های بزرگ فرماندهان نظامی و دولت مردان جهان بدل شده اند. بطور کلی می توان محورهای اصلی تأثیرگذاری گروههای هکری را شال موارد زیر دانست: تخریب، اختلال و نفوذ به زیرساخت های حیاتی گروههای سایبری غیرنظامی در جریان جنگ میان کشورها، به طیف گسترده ای از زیرساخت های حیاتی دشمن مانند شبکه های انتقال برق، شبکه های ارتباطی و مخابراتی، سیستم های مالی بانکی، سیستم های حمل و نقل، سامانه های بهداشت عمومی و بخش صنعت حمله می کنند. این حملات می توانند توانمندی یک کشور را در مقاطع بحرانی مانند زمان بروز جنگ، تحت تأثیر قرار داده و به شکل محسوسی کم کند. بی گمان بروز اختلال در هر یک از حوزه های مذکور، سبب بروز هرج و مرج، چالش و ابهام در بین مردم و نیروهای نظامی می شود. جنگ اطلاعاتی، پروپاگاندا و عملیات تأثیر گروههای سایبری، با انتشار اطلاعات نادرست و پروپاگاندا، قادر به تغییر دیدگاه عمومی هستند و می توانند در پروسه تصمیم گیری فرماندهان و دولت مردان در جنگ تأثیر گذار باشند. این استراتژی می تواند تأثیر مهمی بر نتیجه تضادهای نظامی داشته باشد، همانطور که در موارد مختلفی از جنگ های اطلاعاتی در نبردهای اخیر مشاهده شده است. انتشار اطلاعات نادرست و ترویج پیام های تحریک آمیز توسط این گروه ها می تواند بر افراد و سازمان ها تأثیر بگذارد و فضای اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، نقش گروههای سایبری در جنگ ها به عنوان ابزاری برای تأثیر گذاری بر نظر عمومی و تصمیم گیری های مهم، از اهمیت شایان توجهی برخوردارست و باید با دقت و موشکافانه مدیریت شوند. جنگ اقتصادی در قالب حملات باج افزاری حملات باج افزاری انجام شده توسط گروههای سایبری غیرنظامی، می توانند تأثیرات جدی بر اقتصاد یک کشور داشته باشند و منابع و توجه مردم و دولت را از برنامه های نظامی منحرف کنند. این نوع حملات نه فقط ممکنست به تخریب زیرساخت های اقتصادی کشورهای درگیر جنگ، منجر شود؛ بلکه می تواند سبب جریان منابع مالی از دولت به گروههای سایبری شود. علاوه بر این، درآمد حاصل از این نوع حملات می تواند صرف خرید تسلیحات سایبری جدید و توسعه توانمندی عملیاتی این گروه ها شود. به این ترتیب، حملات باج افزاری سایبری از اهمیت شایان توجهی در جنبه های اقتصادی و نظامی برخی کشورها برخوردار می باشند و نیاز به توجه و پاسخ مؤثر دولت ها و سازمان های امنیتی دارند. عملیات نفوذ با هدف سرقت اطلاعات حملات سایبری گروه ها هکری غیرنظامی، می تواند بر طیف گسترده تری از عملیات مخرب کامپیوتری نیز مبتنی باشد. در این بین مسئله نفوذ به سیستم های حساس و سرقت اطلاعات حیاتی، یکی از اهداف کلیدی شمرده می شود. دسترسی به اطلاعات نظامی دشمن در جریان عملیات نظامی می تواند سرنوشت جنگ را تغییر دهد. چالش های پیش رو و تدابیر بین المللی برای مهار تهدیدات کمیته بین المللی صلیب سرخ در همین راستا، ضمن هشدار درباب افزایش شدید تعداد نیروهای فعال در این گروه ها، مبادرت به تدوین و انتشار مجموعه قواعد کلی هشت گانه برای کارهای مذکور کرده است. طبق گزارش های پخش شده، محورهای اصلی این قواعد، عبارت اند از: منع حمله و اجرای عملیات سایبری مقابل اهداف غیرنظامی منع استفاده از بدافزارها و سایر ابزار و روش هایی که بصورت خودکار و بی رویه به اهداف نظامی و غیرنظامی لطمه می رسانند عدم لطمه و یا به حداقل رساندن میزان لطمه به غیرنظامیان در جریان عملیات سایبری منع اجرای عملیات سایبری مقابل تأسیسات و زیرساخت پزشکی و بشردوستانه منع اجرای عملیات سایبری مقابل زیرساخت های ضروری برای ادامه بقای مردم منع تبلیغات با مضمون تهدید به خشونت با هدف گسترش ترس میان مردم منع نقض مقررات بین المللی و بشردوستانه پایبندی به قوانین با وجود نقض احتمالی آنها توسط دشمن با توجه به مباحث مطرح شده، می توان نتیجه گرفت که نقش گروههای سایبری غیرنظامی در جنگ های مدرن غیر قابل انکار است. توانایی در تخریب زیرساخت های حیاتی، کوشش برای جنگ اطلاعاتی و تغییر داده ها و اعمال فشار اقتصادی بر دشمن، آنها را به عنوان بازیگران اثرگذار و تهدیدی جدی در منازعات نظامی معاصر مطرح ساخته است. برمبنای پیش بینی های مطرح شده، با پیشرفت فناوری، تأثیر این گروه ها احیانا افزایش نیز خواهد یافت و نیاز به استراتژی های کارآمد برای مقابله با تأثیر آنها را اجتناب ناپذیر می کند.

1402/07/15
15:26:11
5.0 / 5
295
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
لینک دوستان نكسترو
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد