نکسترو
دبیر شورای عالی عتف تاكید كرد

استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی و همکاری همه نهادها برای برگزاری نخستین کنفرانس مرجعیت علمی

استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی و همکاری همه نهادها برای برگزاری نخستین کنفرانس مرجعیت علمی

نکسترو: به گزارش نکسترو، دبیر شورای عالی عتف با اشاره به اینکه در عرصه مرجعیت علمی زحمات زیادی کشیده شده است که باید در راه درست قرار بگیرد، اظهار داشت: اولین کنفرانس مرجعیت علمی باید با استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی اجرا شود و با همکاری همه نهادها به هم افزایی و هدف موردنظر برسیم.به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، نخستین کمیته علمی کنفرانس ملی مرجعیت علمی با حضور دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نایب رییس کنفرانس، دکتر سید سروش قاضی نوری، رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیر کنفرانس و تعدادی از صاحب نظران منتخب این حوزه انجام شد.

دکتر پیمان صالحی؛ دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در ابتدای این جلسه در مقدمه ای ضرورت برگزاری کنفرانس مرجعیت علمی را تشریح کرد و اظهار داشت: هدف از برگزاری کنفرانس ملی مرجعیت علمی، دستیابی به یک خروجی عملیاتی برای برنامه ریزی مناسب می باشد.

وی اضافه کرد: در عرصه مرجعیت علمی زحمات زیادی کشیده شده است که باید در راه درست قرار بگیرد.

دکتر صالحی هدف از برگزاری جلسات کمیته علمی را تعیین محتوا و پیگیری امور اجرائی کنفرانس دانست و اظهار داشت: این کنفرانس باید با استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی اجرا شود و با همکاری همه نهادها به هم افزایی و هدف موردنظر برسیم.

صالحی از تمامی حاضرین در جلسه خواست تا نظرات و پیشنهادهای خودرا برای دبیرخانه کنفرانس ارسال کرده و با بیان محورهای اصلی کنفرانس، فراخوان برگزاری آن اعلام گردد.


رسیدن به مرجعیت ایران اسلامی نباید فقط مختص به وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد

دکتر سید سروش قاضی نوری؛ رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز، برگزاری کنفرانس مللی مرجعیت علمی را نقطه عطفی برای مبحث مرجعیت علمی دانست و اظهار داشت: ترویج ایده و نظریه پردازی برای ایده ها از نکات اصلی برگزاری کنفرانس است.

وی در ادامه پیشنهادهای اجرائی کنفرانس شامل زمان و مکان برگزاری آنرا بیان کرد و درباب ارکان علمی کنفرانس اظهار داشت: در بخش محورها و ارکان علمی کنفرانس موضوعات را به چهار سناریو تقسیم کرده ایم که سناریو اول مباحث بنیادی و چیستی و چرایی مرجعیت علمی است. با توجه به این که هم اکنون درباب مباحث بنیادی مرجعیت علمی تحقیقات گسترده انجام نشده است، می توانیم در این بخش سفارش مقاله بدهیم.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: سناریوی دوم تقسیم بندی مرجعیت علمی در شاخه ها و رشته های مختلف علمی است که در این بخش می توانیم با برگزاری نشست های علمی روند رسیدن به مرجعیت علمی در هر حوزه را بررسی نماییم و برای آن برنامه ریزی نماییم.

دبیر نخستین کنفرانس ملی مرجعیت علمی، افزود: سناریوی سوم انتخاب و تمرکز بر حوزه های خاص برای رسیدن به مرجعیت علمی است و در سناریوی چهارم مرجعیت علمی را برمبنای کارکردگرایی و سیاستگذاری بررسی می نماییم که در این دو محور با ارسال فراخوان عمومی دریافت مقاله خواهیم داشت.
قاضی نوری بر ضرورت مشارکت همه نهادها در برگزاری این کنفرانس تاکید کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به مرجعیت ایران اسلامی باید همه نهادها پای کار باشند و فقط مختص به وزارت علوم و وزارت بهداشت نباشد، بلکه نهادهای تامین مالی، امنیتی و همه نهادهای سیاسی نیز در این کنفرانس مشارکت داشته باشند.

وی در ادامه درباب روند دریافت مقاله و انتخاب مقالات برتر، اظهار داشت: امیدواریم پیش از برگزاری کنفرانس بتوانیم در ویژه نامه ای از نشریه رهیافت مقالات برتر پذیرفته شده در کنفرانس را به چاپ برسانیم و در روز کنفرانس در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

وی همین طور افزود: برنامه ریزی می نماییم تا نشست های تخصصی را در عرصه های مختلف مرجعیت علمی بصورت ماهانه برگزار نماییم و در روز کنفرانس به آمایش مرجعیت علمی و ماموریت نهادهای مختلف در پنل های تخصصی بپردازیم.

قاضی نوری ابراز امیدواری کرد با جمع بندی مناسب از جلسات، حرکت علمی گسترده ای در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شکل بگیرد.

وی ضمن اشاره به این که کار در عرصه مرجعیت علمی در برگزاری کنفرانس خلاصه نمی گردد، از برنامه ریزی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای تدوین یک نقشه راه مرجعیت علمی آگاهی داد.

تلاش نماییم خروجی های کنفرانس برای اجرائی شدن در هیئت دولت مطرح شود

دکتر محمدحسن زاده، رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ضمن اشاره به جایگاه ایران در آمار جهانی، برگزاری این کنفرانس و برنامه ریزی در این زمینه را ضروری دانست.

وی همین طور پیشنهاد تشکیل کمیته های مختلف تخصصی در عرصه های مختلف بمنظور بررسی موارد و جمع بندی تمامی نتایج به دست آمده در هر کمیته در کنفرانس را ارائه کرد.

دکتر حسن زاده همین طور بر ضرورت استفاده مناسب از خروجی های کنفرانس تاکید کرد و اظهار داشت: باید مشخص شود از نتایج کنفرانس چه استفاده هایی مقرر است بکنیم و تلاش نماییم تا خروجی های برای اجرائی شدن در هیئت دولت مطرح شود.

اهمیت شناخت تجارب دیگر کشورها و نمونه های موفق جهش علمی

دکتر هادی اکبرزاده، رییس اندیشکده علم و معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جهت گیری ها و هدف گذاری های مرجعیت علمی را با سند الگوی اسلامی پیشرفت هم سو دانست و استفاده از مفاهیم سند الگوی اسلامی پیشرفت در زیر محورهای کنفرانس را بیان کرد.

وی همین طور شناخت تجارب دیگر کشورها و نمونه های موفق جهش علمی آنها را مهم دانست.

ضرورت برگزاری نشست هایی در عرصه علوم انسانی و هنر

دکتر علی تقوی، سرپرست پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر نیز بر ضرورت برگزاری نشست هایی در عرصه علوم انسانی و هنر، اصرار کرد و پرداختن به مرجعیت زبان فارسی در این کنفرانس را پیشنهاد نمود.

دکتر شهرام یزدانی، استاد گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز بر اجرائی شدن دستاوردهای کنفرانس تاکید کرد و آنرا مهم دانست.

سندها و برنامه های موجود همگرا نیستند و به یکدیگر کمک نمی کنند

دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز ضمن اشاره به این که موضوع مرجعیت علمی در ضمن سال ها به شکل های مختلف مطرح شده، اظهار داشت: در مورد مرجعیت علمی باید سه مرحله شناسایی، ترویج و جریان سازی و درنهایت تحقق و اجرای آنرا طی نماییم.

وی اضافه کرد: برگزاری این کنفرانس به عنوان نخستین همایش در این زمینه می تواند ادامه دار باشد و محلی برای فرهنگ سازی، تولید علم و ساماندهی افکار باشد.

دکتر اسحاقی ضمن اشاره به نبودن نقشه مشخص برای رسیدن به مرجعیت علمی، اظهار داشت: سندها و برنامه های موجود همگرا نبوده و به یکدیگر کمک نمی کنند؛ اما مرجعیت علمی می تواند حرکتی همگرا بین افراد، برنامه ها و قوانین بوجود آورد.

دکتر رسول یاراحمدی، دبیر کمسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی عتف نیز در ادامه پرداختن به مباحث بنیادی را لازم دانست و اضافه کرد: مباحثی که در این کنفرانس مطرح می شود، می تواند به هدف گذاری درست اسناد بالادستی و درست کردن شاخص ها و زیرساخت ها کمک نماید و خروجی که به دست خواهد آمد، به رفاه اجتماعی نیز کمک نماید.

دکتر محمد شهریاری، مدیر دفتر مطالعات فرهنگی، اجتماعی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، بر غافل نشدن از گذشته و تاریخ علمی کشورمان تاکید کرد و اظهار داشت: یادآوری این که در دوره های مختلف تاریخی مرجعیت داشتیم، می تواند اثرگذار بوده و ایجاد انگیزه کند.

دکتر مهدیه فراز کیش، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز ضمن اشاره به این که این کنفرانس رویداد اول خواهد بود و ادامه دار است، اولویت بندی و ایجاد گفتمان را ضروری دانست و اظهار داشت: با توجه به این که می خواهیم ورود درخشان و اثرگذاری داشته باشیم، باید تلاش نماییم تا با بررسی تمامی رویکردها جریان سازی مناسبی اتفاق بیفتد.

بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ واژه «مرجعیت علمی» اولین بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق (ع) در روز عید غدیر، ۲۹ دی ماه ۱۳۸۴ عنوان شد که دیدگاه ها و تعابیر مختلفی را در پی داشت. نظر به اهمیت نقش اندیشه و گفتار رهبری در ایجاد و توسعه «مرجعیت علمی» به عنوان یکی از موضوعات حائز اهمیت در نظام علم و فناوری کشور، نخستین کنفرانس ملی مرجعیت علمی هم راستا با تقویت جایگاه و منزلت مرجعیت علمی با رویکرد تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری آبان ماه ۱۴۰۲ در تهران برگزار می شود.

منبع:

1402/03/27
11:52:21
5.0 / 5
294
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد