نکسترو
در یك مطالعه بررسی شد؛

تصادفات ساختگی چه خاصیت هایی دارند؟

تصادفات ساختگی چه خاصیت هایی دارند؟

نکسترو: پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین با انجام یک مطالعه عوامل مؤثر در ارتکاب تصادفات ساختگی و خاصیت های آنها را مورد بررسی قرار دادند.به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، در سالهای اخیر جرم تصادفات ساختگی به معضل بزرگی در سطح جامعه تبدیل گشته است. در تصادفات ساختگی افراد به خودشان یا خودروی خودشان صدماتی وارد می کنند تا از این طریق بتوانند از بیمه خسارت بگیرند.

حوادث ساختگی به چهار دسته تقسیم می شوند: دسته اول تصادفاتی هستند که شخص با هماهنگی و تبانی راننده به وجود می آورد. در دسته دوم از این تصادفات؛ شخص بعد از خودزنی، خودرا به جلوی وسیله نقلیه پرتاب می کند. دسته سوم؛ تصادفاتی هستند که فرد خودرا به جلوی وسیله نقلیه پرتاب می کند و خسارت بعد از آن ایجاد می شود و در دسته چهارم، هیچ تصادفی رخ نمی دهد، اما شخص با فریب و دروغ قصد در اثبات تصادف ساختگی را دارد.

بر اساس ماده ۶۱ قانون بیمه شخص ثالث؛ هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. آغاز به جرم مندرج در این ماده نیز علاوه بر مجازات مقرر برای آغاز به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج نیز است.

در سالهای اخیر این معضل بمنظور دریافت دیه از بیمه رو به افزایش است و باتوجه به اینکه میزان دیه افراد نسبت به خسارت وسیله نقلیه بسیار زیادتر است، بنا بر این کلاه برداری جدید بیشتر به صدمات ساختگی جرحی و بدنی متمرکز شده است. به این صورت که گاهی تعدادی از افراد برای گرفتن دیه، خودرا جلوی خودروی اشخاص دیگر پرتاب می کنند و در بعضی موارد راننده و مصدوم با تبانی با یکدیگر یک تصادف ساختگی ترتیب می دهند که پول دیه را از بیمه دریافت نمایند.

با توجه به افزایش این پدیده در سالهای اخیر پژوهشگران با انجام یک مطالعه کیفی به شناسایی عوامل مؤثر در ارتکاب این جرم و همین طور شیوه های به کار گرفته شده توسط مجرمین، شناخت پیامدها و آثار منفی این معضل پرداختند.

پژوهشگران برای انجام این مطالعه، با خبرگان نهادهای در رابطه با موضوع جرم تصادفات ساختگی، مصاحبه انجام دادند. این خبرگان افرادی بودند که به عنوان رییس یا کارشناس در پلیس راهور، پلیس راه، آگاهی، بیمه و پزشکی قانونی مشغول به کار هستند.

بر اساس نتایج مصاحبه های انجام شده و نظرات خبرگان، عوامل مؤثر در ارتکاب جرم تصادف ساختگی می تواند در چهار عامل «اجتماعی-فرهنگی»، «اقتصادی»، «حقوقی» و «بین بخشی» تقسیم شوند.

وجود بیکاری در جامعه، اعتیاد به مواد مخدر، فقر فرهنگی، ضعیف شدن باورهای دینی و مذهبی در میان افراد، از میان رفتن قبح به دست آوردن مال حرام، انتقام جویی، سرقت خودرو توسط افراد سارق، وجود اختلافات و تسویه حساب های شخصی بین افراد و اخاذی از افراد؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی هستند که در تصادفات ساختگی نقش دارند.

همچنین عواملی مانند وجود فقر در جامعه، نبود درآمد لازم برای امرار معاش در بین افراد، کاهش رفاه اقتصادی و گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، افزایش بی رویه و نامتناسب نرخ دیه، دریافت سهل و آسان خسارات تصادفات و حوادث رانندگی از شرکت های بیمه ای؛ همچون عوامل اقتصادی در حوزه تصادفات ساختگی هستند.

عواملی مانند متناسب نبودن مجازات های درنظر گرفته شده با جرم تصادفات ساختگی، برخورد ناکافی و جدی قانونی با مجرمین، نبود مجتمع قضایی یا شعب ویژه در رسیدگی به پرونده های حوادث ترافیکی در بعضی استانها و مورد وثوق نبودن گزارش مامورین برای برخی از قضات؛ عواملی قانونی هستند که می توانند در تصادفات ساختگی نقش داشته باشند.

همچنین از نظر خبرگان شرکت کننده در این مطالعه، عوامل بین بخشی مانند ضعف در مهارت و تخصص مامورین رسیدگی کننده صحنه تصادفات رانندگی، ضعف در توسعه یافتگی زیرساخت های فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، ضعف در توجه و دقت کافی در بررسی علل حوادث ترافیکی از طرف تعدادی از کارشناسان و ضعف تشخیص اینگونه صدمات ناشی از تصادفات ساختگی توسط تعدادی از پزشکان قانونی و ضعف در استفاده از تجهیزات و تکنولوژی جدید توسط کارشناسان، می توانند در تصادفات ساختگی نقش داشته باشند.

بررسی یافته های این مطالعه حاکی از این است که بیشترین میزان تاکید مصاحبه شوندگان معطوف به عوامل فرهنگی- اجتماعی بوده است.

شیوه های ارتکاب این جرم نیز از دید خبرگان مشارکت کننده در این مطالعه، طیف بسیار وسیعی را شامل می شود که بنظر می رسد نوع صدمات وارده توسط افراد به خود یا باندهای سازمان یافته دراین زمینه بخش عمده این شیوه ها را در برمی گیرد.

بر اساس یافته های این تحقیق اشکال صدمات وارده در تصادفات ساختگی به شرح زیر است:

* صدمات ناشی از درگیری و نزاع، سقوط از بلندی، تعقیب و گریز، خودکشی و خودزنی

* داشتن بیماری یا صدمات قبلی به عنوان مثال از میان رفتن حس بویایی و شنوایی

* شکستگی بینی، شکستگی ساعد در یک سوم انتهایی

* شکستگی دندان ها (دارای برش های مشابه و هم شکل بودن و هم ردیف بودن)

* خراشیدگی جراحات گوناگون پیشانی، گونه، چانه، کمر، کتف، ساق یا مچ پا، دست و طرفین گردن

* استفاده از ابزار و آلات برای ایجاد لطمه و شکستگی

* ایجاد صدمات پس از ترخیص از بیمارستان یا مراکز درمانی

* در بیشتر موارد راننده گرفتار لطمه یا لطمه جدی نشده است، عدم تطابق محل جراحت یا شکستگی با نوع و محل برخورد یا قسمت لطمه دیده وسیله نقلیه

* مشاهده آثارخودزنی و جراحات قدیمی ناشی از نزاع، درگیری و خودزنی و….

بر اساس یافته های این مطالعه، مجرمان برای تصادف ساختگی به طور معمول در ساعات پایانی شب، ساعات ابتدایی روز (بامداد)، ساعاتی که کم ترین تردد در معابر وجود دارد، به این کار اقدام می کنند. همین طور مخدوش کردن و تغییر تاریخ حادثه، فاصله زیاد بین وقوع حادثه و تاریخ اعلام خسارت به بیمه و فاصله بین وقوع تصادف و اعلام تصادف به مراجع انتظامی و قضایی می تواند نشانه ای از تصادف ساختگی باشد.

همچنین مناطق خالی از سکنه، معابر کم تردد، جاده های برون شهری خصوصاً روستایی و فرعی، انتهای محورهای مواصلاتی و بین استانی، معابر حاشیه شهرها مکان هایی هستند که ممکنست در آنها تصادفات ساختگی اتفاق بیفتد.

در این مطالعه خاصیت افراد درگیر تصادفات ساختگی، به شرح زیر مطرح شده است:

* افراد غیر بومی

* افراد بی خانمان و کم بضاعت

* افراد دارای سوابق مجرمانه

* ترک نشین موتورسیکلت

* سرنشین های خودرو خصوصاً جلوی خودرو

* رابطه خویشاوندی طرفین تصادف

* جابه جایی راننده با سرنشین یا بالعکس در تصادفات بعدی

* نداشتن گواهی نامه رانندگی و جابه جایی با افراد دارای گواهی نامه

* جوانان با ظاهر ژولیده و فاقد بهداشت و شبیه افراد معتاد.

پژوهشگران این مطالعه معتقدند که بار اصلی برخورد با پدیده تصادفات ساختگی بر دوش دستگاهها و نهادهای متولی برخورد با این پدیده است و بخش عمده راه حل ها به راهکارهایی برمی گردد که موجبات آگاهی و توانمندسازی دستگاه های حاکمیتی و کارشناسان و متخصصین پلیس و پزشکان قانونی بیمه و دستگاه قضایی که در رابطه با موضوع پیشگیری، مبارزه و شناسایی و کشف و اثبات این جرم و در نهایت دستگیری مجرمین هستند را به همراه داشته باشد.

در انجام این تحقیق سید تیمور حسینی، ابراهیم داودی دهاقانی، غلام رضا چولکی و مصطفی معصومی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته های این مطالعه پاییز سال ۱۴۰۰ بصورت مقاله علمی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر در ارتکاب جرم تصادفات ساختگی» در فصل نامه راهور، زیر نظر مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا انتشار یافته است.

منبع:

1402/01/14
21:42:16
5.0 / 5
363
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
لینک دوستان نكسترو
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد