نکسترو
مدیركل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خبر داد

حجم قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها

حجم قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها

به گزارش نکسترو مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام نمود: سازمان برنامه و بودجه بر مبنای خروجی ها مبادرت به اختصاص اعتبارات خواهد نمود و برای دانشگاه ها خروجی هایی چون حجم قراردادها، درآمد دانشگاه ها، وضعیت اشتغال دانش آموختگان و فرصت مطالعاتی بعنوان شاخص در نظر گرفته می شود.


به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، دکتر محمد سیف امروز در وبینار بیست و سومین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، ضمن اشاره به نامگذاری سالجاری به نام "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرینی" با اشاره به اینکه این نامگذاری وظیفه دانشگاه ها را سنگین تر کرده است، اضافه کرد: تقاضا محور کردن رساله ها از سالهای قبل شروع شده، ولی اقدام خاصی صورت نگرفته؛ اما با پیگیری های انجام شده از جانب معاون پژوهشی وزیر علوم، مبادرت به تدوین شیوه نامه و آئین نامه ای در زمینه منطبق کردن رساله ها با نیازهای کشور کردیم.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه با دستگاه ها مذاکرات و توافقاتی صورت گرفته است، اظهار نمود: در این تعاملات به دنبال هدایت رساله ها به سمت بهبود محصولات صنعتی و کشاورزی هستیم.
سیف، ساماندهی دوره های پسادکتری را از دیگر برنامه های این دفتر نام برد و خاطرنشان کرد: در گذشته دوره های پسا دکتری بر پایه تحقیقات صرف و تحقیقات پایه بوده است، ولی تقاضا محور شدن این دوره ها هم اثرات بیشتری برای متقاضیان در زمینه اشتغال به دنبال خواهد شد، بگونه ای که پژوهشگران از راه دوره های پسا دکتری می توانند جذب دانشگاه ها شوند.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن اشاره به فارغ التحصیلی سالیانه ده ها هزار نفر از دانشجویان دوره دکتری، تصریح کرد: ظرفیت مناسبی در دستگاههای دولتی برای جذب این افراد وجود ندارد و اشتغال آنها در بازه زمانی یک تا دو ساله در دوره پسا دکتری و پیدا کردن شغل مناسب می تواند مفید باشد.
سیف افزود: با عنایت به دانش بنیان شدن تولید در بخش های صنعتی و کشاورزی، اگر اساتید بتوانند با هدایت رساله ها به سمت تقاضا محور شدن و انعقاد قراردادهایی با صنعت بروند، الگوسازی خوبی در این حوزه صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: به تازگی سازمان برنامه و بودجه بر مبنای خروجی ها مبادرت به اختصاص اعتبارات می کند و حجم قراردادها، درآمد دانشگاه ها، وضعیت اشتغال دانش آموختگان، برگزاری دوره های مهارت افزایی و فرصت های مطالعاتی همچون شاخص هایی است که سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص اعتبارات به دانشگاه ها به آن توجه می کند.
وی افزود: ازاین رو پایش های ما از راه سامانه ساجد خواهد بود و در این راستا طی ۱۰ روز آینده این سامانه به روز خواهد شد تا همه دانشگاه ها در این سامانه ثبت نام کنند.
توسعه سامانه ساجد
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به جزئیات سامانه ساجد (سامانه جامع ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه)، اظهار نمود: این سامانه یک سیستم الکترونیکی برای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت است و هم اکنون ۸۶ دانشگاه به این سامانه متصل شده اند.
ماموریت محور شدن دانشگاه ها
وی ضمن اشاره به اقدامات وزارت علوم برای مأموریت گرا کردن دانشگاه ها و استفاده از مزیت های استانی، اظهار داشت: علاوه بر آن مهارت افزایی و کاریابی از دیگر اقدامات ما است که در این حوزه نسبت به راه اندازی مراکز هدایت شغلی در دانشگاه ها اقدام شد. تابحال با عنایت به این که دانشگاه ها مجازی بوده است، فعالیت این مراکز چندان مؤثر نبود، ولی با حضوری شدن دانشگاه ها از سال ۱۴۰۱، این مورد جدی تر پیگیری خواهد شد.
ساماندهی دوره های کارآموزی
وی افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانشجویان از راه توانمندسازی مهارتی دانشجویان، آشنایی با شرایط بازار و مهارت های مورد نیاز برای حضور در بازار کار، تقویت مهارت های نرم و سخت در دانشجویان با هدف افزایش خودباوری و اعتماد به نفس جهت ورود به بازار کار و انتقال مهارت های ارتباطی، حرفه ای، فنی، حقوقی و مالی مورد احتیاج به کارآموزان را از اهداف برگزاری دوره های کارآموزی نام برد.
سیف خاطرنشان کرد: حضور منظم و فعال کارآموز، شور و اشتیاق دانشجو برای یادگیری، میزان اطلاع کارآموز و واحد پذیرنده از محتوای دوره کارآموزی، میزان ارتباط محل کارآموزی با رشته و گرایش دانشجو و آشنایی دانشجو با مهارت های لازم، ضوابط حاکم بر بازار، حقوق کار، قوانین مالی همچون شاخصهای برگزاری دوره های موفق کارآموزی به شمار می روند.
پایش قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم به بیان وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها اشاره و اظهار نمود: تعداد قرارداد ارتباط با صنعت دانشگاه ها درحال اجرا از ۳۰۳۵ مورد در سال ۹۲ به ۸۷۱۰ قرارداد در سال ۹۹ رسید.
به نقل از ایشان، مبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال ۹۲ به میزان ۱۴۳ میلیارد تومان بوده که این میزان در سال ۹۹ به ۹۹۷ میلیارد تومان بالغ شده است.
پایش امریه دانشگاه ها
سیف با اشاره به اینکه در مورد امریه، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور لازم است تعداد سهمیه مورد نیاز را به همراه برنامه و فعالیتهای مرتبط برای دریافت سهمیه امریه به دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ارسال کنند، اضافه کرد: بر مبنای نامه ای که از جانب ستاد کل نیروهای مسلح به این دفتر ارسال شده، پرسنل امریه تنها باید در دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت و فعالیتهای در رابطه با این دفاتر به کار گرفته شوند، ضمن آنکه دفاتر باید گزارش فعالیت اثربخشی پرسنل امریه را به صورت مستمر به این دفتر ارسال نمایند.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خاطرنشان کرد: تعداد نیروی امریه جذب شده در اعزام اول دیماه سال قبل ۴۳ نفر، در اول بهمن ماه سال قبل ۳۲ نفر بوده و در اعزام اول اردیبهشت ماه سالجاری ۴۷ نفر اعزام خواهند شد و در مجموع ۱۲۲ نفر جهت امریه اعزام شده اند.
سیف ضمن اشاره به آمارهای جذب امریه در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، اظهار داشت: در ۳۱ دانشگاه معین تعداد ۱۳۵ سهمیه، برای ۸ دانشگاه بزرگ ۶۹ سهمیه، برای ۱۱ پژوهشگاه تعداد ۱۷ سهمیه، برای ۶۵ دانشگاه دیگر ۲۶ سهمیه و برای ۲۷ پارک علم و فناوری ۲۶ سهمیه دریافت شده است که در مجموع برای ۱۴۲ مرکز تعداد ۳۲۹ سهمیه دریافت شده است.
به نقل از ایشان، همکاری پرسنل امریه در مستندسازی و تدوین برنامه های اصلی و راهبردی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در جهت رفع مشکلات استانی و منطقه ای، همکاری در توسعه ارتباط دانشگاه و پژوهشگاه با جامعه و صنعت، مشارکت در ساماندهی و پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت و انجام امور آزمایشگاهی محوله از جانب مؤسسه با نظارت یک عضو هیات علمی همچون وظایف نیروی امریه است.
سیف افزود: از طرفی دانشگاه ها موظف می باشند اطلاع رسانی کامل را برای بهره گیری از دانش آموختگان دارای تجربه و مهارت لازم عرضه نماید. پرداخت هزینه های آموزش، حقوق و بیمه کارکنان وظیفه مامور در بازه های زمانی، معرفی نماینده دانشگاه برای هماهنگی امور مربوط و دریافت کد کاربری به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت و برقراری ارتباط مداوم با ستاد وزارت علوم از راه سامانه، تماس تلفنی و مکاتبه در مراحل به کارگیری نیروی امریه از دیگر وظایف دانشگاه ها به حساب می آید.
منبع:

1401/02/02
12:58:29
5.0 / 5
1077
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد