نکسترو
نتایج سومین رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی كاربردی اعلام شد؛

روند افزایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی

روند افزایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی

نتایج اجمالی حاصل از پژوهش ˮارزیابی و پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان سالهای ۹۵-۹۲ مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در سرتاسر کشورˮ اعلام گردید.


به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، محمدرضا لوری زاده، معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی درمورد این پژوهش اظهار داشت: با در نظر گرفته شدن رصدهای قبلی اشتغال دانش آموختگان این دانشگاه توسط این موسسه، این سومین طرح تحقیقاتی رصد اشتغال دانش آموختگان مراکز علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی است که با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع، حوزه انفورماتیک دانشگاه جامع و مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در سرتاسر کشور اجرا شده است.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی است؛ جامعه آماری شامل تمام دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی است که در سالهای ۹۲ لغایت ۹۵ از یکی از مراکز علمی کاربردی در ۴۲ مرکز این موسسه دانش آموخته شده اند. بدلیل شمولیت استقرار ۴۲ مرکز در سرتاسر کشور به جز استان یزد و بوشهر (در حال حاضر در استان بوشهر مرکز علمی کاربردی جهاد تاسیس شده است) و برگزاری بالغ بر ۹۴ درصد از رشته های عرضه شده توسط دانشگاه در این مراکز، با ضریب اطمینان بالایی میتوان نتایج این پایش و رصد دانش آموختگان را به کل وضعیت اشتغال دانش آموختگان مراکز و شعبه های دیگر دانشگاه جامع تعمیم داد؛ ضمن این که تعداد قابل توجهی از نمونه این تحقیق دوره کاردانی خویش را در مراکز غیرجهادی و دوره کارشناسی را در مراکز جهاد دانشگاهی سپری کرده اند.
لوری زاده اضافه کرد: در این طرح ابتدا اطلاعات و شماره همراه دانش آموختگان حائز شرایط، یعنی دانش آموختگانی که طی سالهای ۹۲ لغایت ۹۵ در یکی از مراکز وابسته به مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی رشته های مختلف دانشگاه فارغ التحصیل شده بودند، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه از حوزه انفورماتیک دریافت و سپس پرسشنامه تهیه شده با یک مقدمه و بیان اهداف طرح از راه سامانه برخط برای آنها ارسال شد، به طوریکه در یک بازه زمانی دو ماهه ۲۰۲۸ نفر از دانش آموختگان ضمن تکمیل پرسشنامه، نقطه نظرات خویش را هم به صورت پاسخ باز که در این پرسشنامه در نظر گرفته شده بود، بیان نمودند که این تعداد نمونه، کفایت لازم را برای این پژوهش دارا می باشد.
وی ضمن اشاره به این که در ابتدا آزمون RUNS برای اطمینان از تصادفی بودن نمونه ها بکار گرفته شد تا نتایج آن قابل تعمیم باشد، اضافه کرد: برای روایی پرسشنامه از شاخص روایی محتوا ( Content Validity Index) و برای اعتبار پرسشنامه از الفای کرانباخ (Cronbach’s Alpha) استفاده شد. در ضمن هرکدام از سوال ها که شاخص روایی محتوایی آنها کمتر از حد مجاز بود، اصلاح، تغییر و در صورت ضرورت از مطالعه حذف گردید که در نهایت و پس از ملاحظات فوق، محتوای پرسشنامه متشکل از ۵ سوال شامل اطلاعات فردی، ۱۰سوال شامل وضعیت اشتغال دانش آموختگان، ۱۵ سوال شامل پاسخگویی دانشگاه به نیازهای فردی و شغلی در راستای: اهداف، محتوای برنامه ریزی درسی، فرایندهای ارزیابی، فعالیتهای یادگیری، مقایسه نظام آموزش عالی علمی-کاربردی با زیرنظام های دیگر کشور و ۲۸ سوال شامل عوامل مؤثر در اشتغال دانش آموختگان بود.
استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: از ۲۱۲۸ دانش آموخته ای که در این طرح شرکت کردند ۵۷ درصد مذکر و ۴۳ درصد مونث؛ ۳۳ درصد مجرد و ۶۷ درصد متاهل؛ ۲۱ درصد دارای مدرک تحصیلی کاردانی، ۷۳ درصد کارشناسی و ۶ درصد کارشناسی ارشد بودند. ۵۰ درصد حوزه شغلی خویش را خدمات اداری، ۱۳درصد تولیدی، ۱۰ درصد آموزشی، ۲ درصد مشاوره ای و ۲۵ درصد سایر اعلام نمودند. اما سوال محوری این بخش وضعیت اشتغال بود که نمودار شماره ۱ این وضعیت را نسبت به دو رصد انجام شده در سال های ۸۷ و ۹۵ نشان داده است.نمودار شماره ۱
نتایج یافته های آماری در جدول شماره ۱، نرخ رشد پایش اشتغال سال ۱۴۰۰ نسبت به پایش اشتغال سالهای ۹۵ و ۸۷ را به ترتیب ۲۵ و ۱۵ درصد نشان داده است که امری مطلوب و قابل قبول است که برپایه برنامه راهبردی و عملیاتی پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت عتف و اسناد بالادستی اگر ۳۰ در صد سهم اختصاص یافته به نظام عالی–مهارتی کشور مغفول نمی ماند، احتمالاً این رشد اشتغال بیشتر می شد. اما در نمودار شماره ۲ شاهد تغییر هرم سنی دانش آموختگان نسبت به دو رصد قبلی هستیم که قابل تأمل و نگران کننده توصیف می شود. متأسفانه این امر نشان دهنده افزایش هرم سنی دانشجویان در میان این سال ها است؛ بدین مفهوم که مخاطبین دانشگاه را بیشتر افراد میانسال می سازند که باید با بکار بردن سازوکارهای مناسب این امر اصلاح گردد.نمودار شماره ۲
معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی در مورد سایر نتایج بخش اشتغال این طرح تحقیقاتی اظهار داشت: ۶۲ درصد نوع شغلشان را در زمینه تحصیلات و ۳۸ درصد در سایر زمینه ها عنوان کردند؛ درمورد مهم ترین علل برای تحصیل در دانشگاه جامع هم ۳۹ درصد سهولت در تحصیل و نحوه ورود به این دانشگاه، ۳۱ درصد فراگیری مهارت، ۱۱درصد پایین بودن شهریه، ۶ درصد پیدا کردن شغل و بالاخره ۱۳ در صد سایر موارد را عنوان کردند.
این عضو هیات علمی در مورد بخش سوم این پژوهش که شامل پاسخگویی دانشگاه به نیازهای فردی، شغلی و بازارکار دانش آموختگان بود، اظهار داشت: با استفاده از آزمـــون کـندال و آزمـــون های تعقیبی (Kendall’s W Test) مهم ترین این عوامل به ترتیب اولویت از نگاه افراد شامل: علاقه مندی به رشته تحصیلی، تلاشهای فردی صورت گرفته شده در رشته تحصیلی، رضایت از عملکرد دانشگاه، برنامه ریزی منسجم و منظم، اهتمام و تلاشهای صورت گرفته شده توسط مراکز آموزشی مجری را برشمردند.

اما در بخش چهارم این پژوهش که در ارتباط با عوامل موثر در اشتغال دانش آموختگان شامل ۲۸ مورد می شد، آزمون فریدمن (Friedman Test) بکار برده شد که یافته های آماری به شرح ذیل در جدول شماره ۱ عرضه می شود. بعضی از مهم ترین عوامل از نظر این قشر دانش آموخته و فرهیخته با سطح مفهوم دار P-value =۰.۰۰۰ به ترتیب اولویت، رتبه بندی شده و به اختصار عبارتند از:


لوری زاده تصریح کرد: یکی از سوالات کلیدی که همواره مورد توجه و سوال مخاطبین ما بوده است، وضعیت درآمد دانش آموختگان در دو قشر مذکر و مونث است. (نمودار شماره ۳) سطح درآمد آقایان به صورت مفهوم داری از سطح درآمد خانم ها بیشتر است و به وضوح میتوان آنرا در نمودار جعبه ای با مقدار میانه درآمد ۲ عدد برای خانم ها (Median =۲) در مقابل مقدار میانه درآمد برای آقایان یعنی عدد ۳ (Median=۳) مشاهده کرد که آزمون تی ( T T-TES) را برای مقایسه سطح درآمدی آنها بکار بردیم.نمودار ۳
همانطور که در جدول شماره ۲ نتایج بدست آمده از آزمون T نشان می دهد، میزان سطح درآمد آقایان در این پژوهـش با سطح مفهوم دار P-value =۰.۰۰۰ بیشتر از خانم ها است.


معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ضمن اشاره به نقطه نظرات سوال باز پرسشنامـه در خصوص نقطه نظرات و پیشنهادهای دانش آموختگان و جمع بندی نهایی ابراز امیدواری کرد: با تغییر جدید مدیریت دانشگاه و اتخاذ نگاههای نوین برپایه حقیقت آموزش مجازی جدید امروز از قبیل: بازبینی و واکاوی دستورالعمل ها و ایین نامه های آموزشی قدیمی - پیش از بیماری کرونا - آزمون های برخط، اجبار بروز کردن تکنولوژی آموزشی، توجه جدی به روش های تدریس مبتنی بر وبینارها، تولید محتوا برپایه نرم افزارهای مجازی، بکارگیری فناوری های در رابطه با اینترنت و اتخاذ استراتژی های انعطاف پذیر، متناسب با بازارهای کسب کار جدید مانند استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان و همینطور بازبینی در سیاست های جاری دانشگاه مانند تعدیل و کاهش بعضی از شرایط اعتبارسنجی مراکز مانند ۱/۲ متر سرانه فیزیکی برای هر دانشجو با عنایت به تشکیل غالب کلاس ها به صورت مجازی - حتی بعد ازبیماری کرونا - کاهش حق بالاسری دانشگاه و تخصیص منابع آن به تجهیز مؤسسه ها و مراکز به تکنولوژی های آموزشی بروز، واکاوی و بازبینی در رویکرد مأموریت گرایی، خوشه های شغلی، حوزه های شغلی و سرفصل های دروس با عنایت به نیاز جامعه، خویش را برای تبدیل شدن و یا حداقل نزدیک شدن به دانشگاه های نسل سوم و چهارم که همانا بزرگترین رسالت آنها سازماندهی و شکل دهی جامعه خود با الهام از رویکرد انطباق یا بازسازی اجتـماعی (Social adaptation or reconstruction) و شرایط و تحولات جهانی، منطقه ای و بین المللی برپایه اتخاذ آرایش جدید و منطقی و واقع بینانه با درنظر گرفتن حفظ منافع و مصالح ملی در حوزه های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جامعه شناسی به صورت فعالانه و حرکت رو به جلو (Activist And Anterograde) که به شکل گیری درست و زیربنایی سایر حوزه ها می شود، ایفای نقش کند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی، لوری زاده تاکید کرد: بنابراین به نظر این حقیر دغدغه مدیران ارشد و جدید این دانشگاه باید موارد اشاره شده در بالا و سایر مسائل و مشکلات جدی این دانشگاه مانند حذف نگاه سنتی از بالا به پایین، تغییر هرم سنی دانشجویان و نگاه جدی به آینده، بخصوص عصر پساکرونا که به قول کارشناسان این عرصه، تغییر و تحولات آن دوره چنان ژرف، ناپایدار و غافل گیر کننده همراه با عدم قطعیت و با ابهام خواهد بود که درصورتیکه آمادگی لازم و کافی و برنامـه ریزی شده در دستور کار نباشد، مراکز آموزشی و متولیان امر در رویارویی با شرایط آن دوران باید تاوان سنگینی را بپردازند، نه تعطیلی بعضی از مراکز علمی کاربردی دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی در انتهای سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ که به در خواست دولت وقت و بر مبنای رای شورایعالی اداری کشور و در جهت تقویت بخش خصوصی، عدم اقبال عموم به مراکز دولتی، رقابتی کردن بخش آموزش و به صورت کلی برپایه منافع ملی کشور در خصوص رویکرد انقباضی هزینه های بخش دولت انجام شده است، حال اگر فرض نماییم تعطیلی آن مراکز اشتباه بوده است، احیا و کوشش برای برگشت آنها، اشتباهی مضاعف است.منبع:

1401/01/20
11:35:36
5.0 / 5
847
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
لینک دوستان نكسترو
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد