نکسترو

آرشیو مطالب : سرویس


سرویس پكیج بوتان

سرویس پكیج بوتان

جابجایی و نصب و شارژ كولر گازی

جابجایی و نصب و شارژ كولر گازی

پیشگیری از گسترش عفونت در بیمارستان با چسب سنگ نانو ایرانی

پیشگیری از گسترش عفونت در بیمارستان با چسب سنگ نانو ایرانی
در دانشگاه تربیت مدرس محقق شد

امكان برگزاری جلسات آنلاین پژوهشی

امكان برگزاری جلسات آنلاین پژوهشی
بر اساس نتایج مطالعه سازمان ملل

دمای كره زمین سریعتر از انتظار افزایش می یابد

دمای كره زمین سریعتر از انتظار افزایش می یابد
طراحی نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد